ODZNACZENIA
ODZNACZENIA
ODZNACZENIA
ODZNACZENIA
ODZNACZENIA

Odznaczenia / Puchary / Medale / Statuetki


2000 - odznaka III stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
2001 - puchar Najlepszego Agenta w Royal PBK w woj. pomorskim
2001 - puchar Najwyższa produkcja w Royal PBK oddz. Gdynia
2002 - odznaka Honorowa PCK IV stopnia (brązowy krzyż)
2002 - puchar Najlepszego Agenta w Royal PBK
2003 - odznaka II stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
2003 - puchar Najlepszego Agenta w Royal PBK
2004 - odznaka Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni
2005 - puchar Agenta miesiąca w Royal PBK
2006 - odznaka I stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
2007 - odznaka Honorowa PCK III stopnia (srebrny krzyż)
2008 - medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK
2009 - odznaka Honorowa Policyjnego Klubu HDK
2010 - medal 90-lecia PCK
2010 - odznaka Zasłużony dla Zdrowia Narodu nadana przez Minister Zdrowia
2010 - medal Antoniego Abrahama nadany przez Wójta Gminy Puck
2010 - odznaka Zasłużony dla HDK Gminy Puck
2010 - odznaka Zasłużony dla Miejskiego Klubu HDK w Gdyni
2010 - brązowa odznaka za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji
2011 - statuetka Medalu im. Matki Teresy z Kalkuty
2011 - medal Okręgu Lubelskiego nadany przez Zarząd Klubu HDK w Bełżycach
2011 - medal Gminy Puck 20.lecia Samorządu 1991-2011
2012 - odznaka "zasłużony dla klubu" nadana przez HDK PCK w Bełżycach
2012 - odznaka "wzorowy krwiodawca" nadana przez II Krajowy Klub HDK Plazmaferezy w Kołobrzegu
2012 - odznaka honorowa Kolejarska Służba Krwi nadana przez CDOKP w Warszawie
2012 - odznaka honorowa Zasłużony dla klubu HDK PCK przy PGK w Poniatowej
2013 - odznaka "przyjaciel klubu" nadana przez HDK PCK w Bełżycach
2013 - medal X-lecia Policyjnego Klubu HDK w Gdyni
2013 - odznaka Krzyż Czynu Zbrojnego nadany przez Radę Krajową ŚŻ w Warszawie
2013 - order "za dar krwi" nadany przez HDK PCK przy PGK w Poniatowej
2013 - odznaka honorowa "Zasłużony krwiodawca Pomorza"
2014 - medal 40-lecia klubu HDK im. Stocznia Gdynia
2014 - odznaka srebrna klubu HDK "Strażak" Błonie
2014 - medal Gminy Puck 2010-2014
2014 - odznaka Honorowa PCK II stopnia ( złoty krzyż )
2015 - odznaka brązowy krzyż za zasługi nadany przez Prezydenta Polski
2015 - medal 70-lecia zwycięstwa w II Wojnie Światowej WZK RP Zielona Góra
2015 - medal partnerstwa Gminy Puck i Gminy Oldendorf-Himmelpforten
2015 - odznaka krzyż "SEMPER FIDELIS" nadany przez Związek Solidarności
2015 - odznaka zasłużony dla klubu HDK PCK "SERCE GÓRNIKA" nadana przez Z.G.LUBIN
2015 - złota odznaka klubu HDK przy PAK KWB KONIK S.A.
2015 - odznaka Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom nadany przez Zarząd Główny ZK RP i BWP
2015 - medal 40 lat Miejskiego Klubu HDK PCK w Gdyni
2016 - odznaka Kombatancki Krzyż Zwycięstwa
2016 - złoty medal "XXXV lecia Związku Żołnierzy WP" nadany w Warszawie
2016 - medal 25 lecia Gminy Puck, 1991-2016
2016 - odznaka "Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia" nadana przez Ministra Zdrowia
2016 - statuetka podziękowanie od PCK Gdynia
2016 - statuetka podziękowanie od Klubu HDK PCK Dar Serca w Darzlubiu
2017 - srebrny medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP
2018
- złoty krzyż drużyn strzeleckich nadany przez Naczelną Komendę w Warszawie
2018
- statuetka podziękowania za kadencję 2014-2018 Radnego Gminy Puck
2018
- medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK nadany przez PCK w Warszawie
2018
- medal 100-lecia Marynarki Wojennej nadane przez Stowarzyszenie oficerów w Gdyniimage 2
image 3
image 4
image 5
image 6