Przebieg działalności społecznej:


1983 - 1999 działacz PCK w Gdyni
1986 - 1988 działacz MSR ZHP w Gdyni
1988 - 1990 działacz PTTK w Gdyni
1989 - 1991 działacz LOK w Gdyni
1999 - 2000 skarbnik Miejskiego Klubu HDK przy PCK w Gdyni
2000 - 2009 Z-ca Prezesa Miejskiego Klubu HDK przy PCK w Gdyni
2007 - 2009 sekretarz Rejonowej Rady HDK przy PCK w Gdyni
2009 - 2014 Członek Pomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK w Gdańsku
2009 - nadal Prezes Kaszubskiego Klubu HDK PCK w Połchowie
2010 - nadal Członek Społecznej Rady Placówki Wiejskiego Klubu Kultury w Połchowie
2012 - nadal Członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni
2014 - nadal Członek Prezydium Pomorskiej Rady HDK w Gdańsku
2014 - nadal Członek Rady Rejonowej HDK PCK w Pucku
2014 - nadal Radny Gminy Puck z funkcją:
                      - (2014 - 2018) wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego,
                      - (2018 - 2023) przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2015 - nadal Członek Związku Międzygminnej Zatoki Puckiej

Ponadto :

2002 – Kandydat do Rady Powiatu Wejherowskiego, nr 6 na Liście Wspólnoty Samorządowej
2006 – Współzałożyciel i kandydat do Rady Miasta Gdyni, nr1, okręg 2 komitetu Obywatele–Krwiodawcy–Społecznicy
2009 – Założyciel Kaszubskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Połchowie
2009 – nadal Organizator akcji poboru krwi, i wycieczek dla członków HDK PCK Gminy i Powiatu Puckiego
2010 – Współzałożyciel Klubu HDK Służb Mundurowych Powiatu Puckiego
2012 - Zgłoszony do II edycji konkursu Zwykły Bohater - akcja TVN, Bank BPH i Onet
2013 - Wyróżniony w encyklopedii "Znani,nieznani,czyli kto jest kim w powiecie puckim "- Dziennik Bałtycki
2013 - Zgłoszony do III edycji konkursu Zwykły Bohater - akcja TVN, Bank BPH i Onet
2013 - Prowadzący debatę w Szkole Podstawowej w Połchowie
2014 - Członek komisji "Bursztynowa Koga" - Starostwo Powiatowe w Pucku
2014 - Kandydat do Rady Gminy Puck, nr.1 na liście okręgu Połchowo
2014 - Członek komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2014,2015,2016,2019 - Prowadzący WOŚP w Połchowie
2014,2015,2016,2017,2018,2019 - Organizator/Prowadzący prelekcję w szkołach
2015,2016,2017 - Organizator akcji pozyskiwania i rozdawania bezpłatnie jabłek w Powiecie Puckim
2016 - Nominowany przez Dziennik Bałtycki w Plebiscycie "Osobowość Roku 2015 Powiatu Puckiego"
2016 - Laureat III miejsca w Plebiscycie "Osobowość Roku 2015 Powiatu Puckiego" w kat. Działaność Społeczna
2017 - Nominowany przez Mieszkańców w Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego "Osobowość Roku 2016 Powiatu Puckiego"
2018 - Kandydat na Dyrektora Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK
2018 - Kandydat do Rady Gminy Puck, nr 6 na liście KWW Samorządowe Porozumienie Gminy Puck
2018 - Współprowadzący Okręgową Galę HDK PCK w Gdańsku.image 2
image 3
image 4
image 5
image 6